Блог за паркет

Индустриална обработка на паркет. През каква индустриална обработка преминава дървото за да се превърне в изключителен паркет?

Индустриална обработка на паркет. През каква индустриална обработка преминава дървото за да се превърне в изключителен паркет?

Суровината се внася в различни форми: от обемни дънери (във все по-малки количества) до по-сложните малки напречни греди наречени фризове

По времена дългото пътуване от гората до фабриката дървото губи по-голямата част от влагата си, достигайки фазата на реално изсушаване с 20-25% съдържание на влага

Сушенето;се извършва в сушилни камери и пещи, където съдържанието на влага се намалява до 9%. Тази стойност, показваща правилното естествено изсушаване, е оптимална по европейските стандарти и представлява равновесна точка достигната след определен период от време между дървото и околната среда, в която е поставено

Стабилността на пода зависи не само от това равновесие, но и от условията на околната среда и условията под пода по време на поставянето. Затова е важно да поверите своя под на надеждно и професионално дружество, което отдава дължимото внимание на всички деликатни етапи на производството

Времето на естественото изсушаване и същинското сушене е различно за различните дървесни видове; като цяло, пълният цикъл отнема между 2 месеца (за предварително отлежал фриз) и 8 месеца (за най-пресния суров материал).

След като тези фази са завършени, вече стабилната дървесина може да се обработи под различни форми и може да се подлага на допълнително защитно покритие и окончателна обработка на повърхността

Накрая,дъските се  складират в модерни складове с контролиран климат, с цел запазване на тяхната стабилност и за да се гарантира, че ще произведат най-добрия възможен резултат.

Tavar разчита на високия професионализъм и затвърдения опит на техниците си да изберат най-добрите продукти и да ги предоставят на клиентите, които ще се възползват от изключително издръжливия стабилен паркет.

фабрика паркет

Be Sociable, Share!