Блог за паркет

Паркети и устойчиво развитие

Паркети и устойчиво развитие

Устойчивото развитие е една сравнително нова наука, която разглежда влиянието на хората върху околната среда, икономическият растеж и отражението му върху природните ресурси на планетата. В тази кратка статия ще се опитам да изложа някои факти показващи, какво се причинява на планетата с безразборното  изсичане на горите. За никои не е тайна, че дърветата играят най-важната роля в кръговрата на въздуха в природата, те са в симбиоза с почвата и много животни и насекоми, включително и човека. В днешни дни горите се изсичат и опожаряват  по цял свят, като  в развиващите се страни това явление е силно изразено. Изследвания показват, че с тези темпове на изсичане горите в Азия ще изчезнат до 2045 година, а в целият свят до 2075 година. Причините за обезлесяването са няколко, но най-отчетлива е високият ръст на раждаемост в развиващите се страни, ниската грамотност и високата смъртност и не на последно място стремежът на населението за забогатяване. Тези глобални проблеми отлично са описани в книгата на Джаред Даймънд “Колапсът”, като авторът разглежда някои от причините за изчезването на цели нации и племена в древността. Много силно впечатление прави изследването за изчезването на населението на “Великденски Остров” именно от изсичането на всички дървета на острова. В резултат на това  населението започнало да измира от болести и глад, раждаемостта силно се увеличила при което започнал да се появява дори канибализъм. Има много други емпирични изследвания за пагубното въздействие на човешката дейност върху околната среда и неразумното използване на природните ресурси. Съвременната еко- политика дава добри сигнали за опазване на горите, като се въвеждат редица конвенции, правила, резолюции за по-отговорното отношение на икономическите субекти към гората. Една такава мярка е създаването на лицензирани международни борси за дървен материал, които се задължават за всяко отсечено дърво да засаждат ново, изсичането на дървета да става строго регламентирано от специалисти, които маркират дърветата  за сеч. Разбира се спазването на тези регламенти води до повишаване на цената на дървеният материал за различните отрасли (строителен, паркетен и др.)  и това на свой ред прави крайният продукт с по-висока стойност. Следователно компаниите търсят друг по-евтин начин за добиване на суров материал и стимулират незаконната сеч (бракониерство) с единствената цел ПЕЧАЛБА, без да обръщат внимание на последствията за идните поколения. Тук идва изключително важната роля на инструментите (строги закони, добре организирани органи следящи за изпълнението им, и върховенство на съдебната власт)  на всяка една държава за справяне с бракониерството. Образованието е от фундаментално значение за справянето с тези проблеми, защото един образован и информиран човек ще знае какво значение има опазването на Ресурсите на планетата и ще даде правилна насока на своето поколение. В световната практика се наблюдава все по-важната роля на “Царя” Потребител в борбата с обезлесяването и замърсяването на околната среда. С избирането на доставчик , с внимателното подбиране на продуктите които ще закупи, с изискването на информация за продукта, (неговата екологичност, начина по които са добити и какви са суровините от които са произведени и пр.) Защото ниската цена не винаги е в резултат на добър мениджмънт и висока конкурентноспособност. В много случаи се постига чрез контрабанда, ползване на лоши практики (бракониерство и пр.) за добиване на суровини и материали за производството на различни продукти. Разумният подход на потребителите ще принуди нелоялните производители да сменят политиката на своите компании и да заработят за благото на хората и идните поколения. Затова, когато купувате продукт произведен от естествена дървесина търсете символът на https://ic.fsc.org/. Това гарантира произходът на материала. Можете лесно да проверите всеки световен производител http://info.fsc.org/Detail?id=a02400000060d0rAAA. Това е пример с италианската компания Тавар, чиито паркети ние предлагаме на българският пазар.

Очаквайте следващата тема която ще е свързана с автомобилостроенето…:)

Be Sociable, Share!